Medlemsskap


Bli medlem

SHR är en religiöst och politiskt obunden förening med syfte att sprida kunskap och understödja forskning om grod- och kräldjur, verka för att grod- och kräldjur i terrarier hålles under sunda former, samt vidtaga och stödja åtgärder för att bevara och skydda grod- och kräldjur i deras naturliga miljö.

Tidskriften SNOKEN publicerar arbeten rörande världens grod- och kräldjur, i såväl natur som i fångenskap.

Prenumeration: Medlemmar i till SHR anslutna lokalföreningar erhåller SNOKEN automatiskt. Tidskriften kan enbart erhållas genom medlemskap i SHR.

Medlemskap i SHR: Medlemskap i SHR erhålles genom att teckna medlemskap i en SHR-ansluten förening. Avgiften sedan 2024 är 300 kr, familjemedlem 50 kr (som sammanbor med fullbetalande SHR-medlem), och betalas in på postgirokonto till den förening du vill ansluta dig till. Skriv tydligt namn, adress, telefonnummer, och eventuella familjemedlemmar, samt att det gäller ett nytt medlemskap. Genom den förening du ansluter dig till blir du automatiskt medlem även i SHR och får Snoken. Skicka en kopia av ditt kvitto (inkludera namn, adress, tel. nr. och lokalförening) till Snokens distributör (namn och adress på styrelse-sidorna), så får du dina Snoken snabbare. Så snart du blivit medlem i din förening får du information om nästa möte samt annan intressant medlemsinformation.

Stödmedlem i annan SHR-förening: Du kan som fullbetalande medlem även stödja en annan SHR-förening genom att prenumerera på deras medlemsblad. Då får du snabbare veta vad som händer i andra föreningar, du kan läsa deras inhemska artiklar och ”köp-byt-sälj”-annonser. De priser som gäller får du genom att titta på förenings-sidan, eller genom att kontakta just den förening du är intresserad av att stödja.

Välkommen som medlem!