Norrland

nhf

Norrlands Herpetologiska Förening (NHF)

Ordförande och kontaktperson:
Jonas Arvidsson
Telefon 073-036 51 35
Postgiro: 67 60 11-0
E-post: snake_tsv@hotmail.com
Hemsida: www.nhf.se