Göteborg

ghf

Göteborgs Herpetologiska Förening (GHF)

  Adress: c/o Jesper Agner Arnö –  Velanda säteri, Björkelund, 461 98 Trollhättan
  Ordförande:
Ordförande: Jesper Agner Arnö, 0707-893042
  Kontakt:
goteborgsherpetologiska@gmail.com
  Postgiro: 41 44 54-9
 

Hemsida: Göteborgs Herpetologiska Förening