Göteborg

ghf

Göteborgs Herpetologiska Förening (GHF)

c/o Windeman
Marias väg 10
442 97 Kode
Ordförande:
Lars Windeman
tel. 0303-521 36
Kontaktperson:
Johan Drejenstam
pseudonaja@hotmail.com
Postgiro: 41 44 54-9
Hemsida: www.herpetologi.com