Stockholm

shf

Stockholms Herpetologiska Förening (SHF)

  c/o Andersson,
Gröndalsvägen 13,
151 65 Södertälje
  Ordförande: Mats Wiklund
  Postgiro: 23 02 30-5
  E-post: info@sthlm-herp.net
  Hemsida: www.sthlm-herp.net