Annonsera


Annonsera i Snoken
Sveriges enda riktiga tidskrift om amfibier och reptiler i natur och terrarium. Utges av Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) – landets största ideella organisation för det herpetologiska intresset.

Vilka kan annonsera i Snoken?
Snoken tar endast emot betalda annonser som inte strider mot SHRs policy. Mer om SHRs policy finns på riksföreningens hemsida http://shr-herp.se/styrelsen/stadgar/ och kan även beställas från redaktören i skriftlig form.

Vilka når man med annonser i Snoken?
Snoken utkommer kvartalsvis med 4 nummer (32 sid/nr) per år. Upplagan är 700 exemplar. Medlemmar i SHR och till SHR anslutna föreningar i hela landet, erhåller tidningen direkt hem i brevlådan. Dessutom utgår Snoken till många av landets bibliotek. En del internationella organisationer och föreningar har vidare ett utbyte med SHR om tidningen Snoken. Annonsörer i Snoken har alltså möjlighet att direkt kommunicera med människor som har ett seriöst och genuint intresse för amfibier (maskgroddjur, grodor, paddor och salamandrar) och reptiler (krokodiler, sköldpaddor, bryggödlor, ödlor och ormar) i natur och terrarium. Speciellt gynnsamt torde det vara att annonsera om t.ex. böcker och tillbehör. Varumärkesreklam, t.ex. för vitaminpreparat och dylikt, har likaledes förutsättning att nå rätt målgrupp via annonsering i Snoken.

Beställning av annonsplats
Annonsplats beställes genom Snokens redaktör (E-post: shr.redaktor@shr-herp.se). Frågor angående priser, format och annat kan riktas till densamme.

Välkomna med Er annons i Snoken!
Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR)