Författare


Instruktioner till artikelförfattare

Snoken är Sveriges enda specialtidskrift för herpetologi, d.v.s. studier kring amfibier (maskgroddjur, salamandrar, grodor och paddor) och reptiler (krokodiler, sköldpaddor, bryggödlor, ödlor och ormar).
För att nå ut till andra människor med detta intresse är Snoken därför det naturliga forumet att vända sig till med artiklar och andra bidrag. Även artiklar om andra djurslag är välkomna om texten på ett väsentligt sätt anknyter till det herpetologiska intresset. Alla artikelförfattare är välkomna – såväl nybörjare som experter.

• Bidrag till Snoken kan utgöra exempelvis artiklar, notiser, eller frågor. Honorar utgår ej. Författare som bidragit med fullängdsartiklar erhåller emellertid tre exemplar av Snoken som tack.
• Bidrag till Snoken skickas företrädesvis i elektronisk form till redaktören (se sidan om styrelsen för kontaktadress).
• Text skickas i »rich text format« (.rtf) eller textformat (.txt) men även Word-format (.doc) kan användas, som bilaga i ett e-mail till redaktören.
• Skriv alltid ditt namn och kontaktinformation före artikeltexten.
• Diagram eller andra presentationer skickas helst i .pdf-format.
• Fotografier kan skickas som högupplöst .jpg med låg komprimering (hög kvalité), .psd, .tif, råformat eller i diabildsform via ordinär postgång till redaktören (bilder återsändes efter tryckning).
Beskär ej bilder. Bilder bör skickas i så hög upplösning som möjligt. Bäst blir dina bilder om du skickar originalfilerna. Att de ser ut och är beskurna såsom du vill, får du godkänna före tryckning.
Har du frågor om filformat – hör av dig till redaktören.

Författarens adress och övrig kontaktinformation (telefonnummer, e-post etc.) bör tydligt framgå av försändelsen. Om artikelmaterialet ej kan skickas i elektronisk form bör manuskriptet vara tydligt utskrivet på skrivare. Handskrivna manuskript godtas ej. Lägg gärna till en s.k. referenslista över använd käll-litteratur till din artikel (ej krav), så att andra får tips om var de kan gå vidare med sin läsning. Om artikeln även riktar sig till internationella läsare bör den kompletteras med en kortare sammanfattning på engelska, en s.k. summary (ej krav).

Med Ditt bidrag till Snoken hjälper Du till att utveckla svensk herpetologi.