Resurser

Här hittar du ytterligare information om sådant som är relevant för utvecklingen av svensk herpetologi.

Jordbruksverket
Alla medborgare som äger, föder upp och handlar med djur (även på hobbybasis) är numera skyldiga att vara medvetna om huruvida de arter man hanterar är hotade av internationell handel. Om arten du ägnar dig åt finns med på någon av listorna så måste du garantera dig själv om att vara uppdaterad på de regler som gäller, annars riskerar du strida mot de regler som gäller, vilket betraktas som kriminell handling. På Jordbruksverkets sida hittar du ständigt aktuell information om vad som gäller. Titta under deras djur- och veterinärfrågor.

WWF´s information om handeln med vilda djur och växter
WWF har på denna sajt lyckats samla en otrolig mängd relevant information om vilka regelverk som nu gäller för handel, hantering och uppfödning av hotade arter inom EU. Om du undrar över dessa frågor så hittar du svaret här i en trevlig miljö med förklarande text som strävar efter att göra svåra regler mer lättbegripliga.

SAVE THE FROGS!
SAVE THE FROGS! är ett internationellt team av forskare, lärare, politiker och biologer som engagerat sig för att skydda världens amfibiearter: grodor, paddor, salamandrar liksom de mindre kända maskgroddjuren. De bedriver och finansierar forskning som direkt gynnar amfibiepopulationer. De deltar även i pedagogiska aktiviteter som syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om miljöfrågor för att säkerställa att amfibiebevarande blir – och förblir – en högt prioriterad fråga för nuvarande och kommande generationer.

Sveriges Herptiler
Websida om de svenska grod- och kräldjuren.

SHR Webshop
Beställ äldre nummer av Snoken här
logo