Remissvar kostnader CITES intyg

”De föreslagna höjningarna av avgifterna i sig kan anses rimliga tagna ur sitt sammanhang. Däremot kan de inte anses rimliga i ljuset av SJV´s arbete med frågorna nämnda i remissen.De handläggare på SJV som förväntas kunna allt numera, sedan de infördes telefonlistor för några år sedan är under all kritik, då de inte kan svara på de enklaste frågor rörande import och tillståndskrav på ett korrekt sätt, utan många gånger ger helt felaktig information.

Servicen som finns idag med möjlig kontakt med sakkunnig endast några få förmiddagar, då sjukdom, möten och annat ger få tillfällen att prata med någon som kan sitt jobb. Tidigare då man kunde ringa 8-17 varje dag, och få prata med någon av de specialister/sakkunniga fungerade det avsevärt mycket bättre.

Handläggningstiderna ökat väsentligt till ibland det tredubbla, jämfört med tidigare. Detta jämfört med före e-tjänst ansökningarna.

Det går inte att betala mot faktura i e-tjänsten vilket gör att tjänstemän många gånger får göra privata utlägg.

Vi kan inte heller se vad SJV gör som så väsentligt skiljer sig från andra länder inom EU, där i tex Tyskland ett intyg kostar 165 kr inklusive chip och tar två dagar att få. I Tjeckien kostar samma intyg 450 kr.

Vidare så att få information från den myndighet som är högsta instans, som är direkt felaktig, kan leda till stora problem för personen som i tron att han fått rätt information, gör fel vid en import.

Informationen på SJV´s hemsida är också under all kritik, då den inte är korrekt uppdaterad, så att både nya och gamla regler ligger ute på samma sida.

Bland de svar vi fått på förfrågningar om Cites importer från SJV kan nämnas: För import av invasiva arter krävs Citesintyg ! 

Det kan inte vara riktigt att kompetensen ska ligga på en så låg nivå.

Baserat på följande information anser jag att de föreslagna ökningarna inte är skäliga förrän SJV prioriterar resurser som personalstyrkan samt e-tjänsten på Cites-enheten.

SHR ser fram emot ökade resurser, och en kompetent service i framtiden, varpå vi kan ställa oss positiva till remissens förslag.”

Magnus Forsberg ordförande SHR

Etiketter: