Nya förslag gällande Cites arter och kostnader för Citesintyg.

Den 14-25/11 hålls det nittonde internationella Citesmötet i Panama City på Panama Convention Center. Där kommer det bland annat röstas igenom arter som kommer att gå upp eller ner på Citeslistan. 

Det är självklart något som gäller alla herpetologer som kan håller några av dessa arter.

Före varje internationellt möte får alla medlemsländerna ta del av de förslag på arter som kommit in och berörda remissinstanser får då på ett möte i respektive land bemöta och ha åsikter om dessa förslag. I år hölls det mötet i Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm där undertecknad deltog.

För att förstå lite mer om vad detta går ut på så kan jag förklara att det givetvis inte bara gäller djur, och framför allt då herptiler som vi sysslar med. Nejdå det gäller samtliga djur och växter, vilket gör att deltagarna från olika remissinstanser kan komma från vitt skilda branscher. Bara för att nämna några : Svenska Jägarförbundet, Djurparksföreningen, Auktionsverk, Svensk Fågelhobby, Sveriges Violin och Stråkmakares Förbund och Zoorf . Det är ju samma regelverk för en brosch tillverkad i sköldpaddsskal som för en levande sköldpadda, en spegel dekorerad med ormskinn på ramen som för en levande orm eller en stråke till en violin tillverkad i ett hotat träslag.

De arter som gäller vår hobby denna gång är ganska skiftande, från vanligt förekommande arter i hobbyn, till mer ovanliga.

 

Följande reptiler gäller oss:

 

Snappsköldpaddor, Macrochelys temminick och Chelydra serpentina

Dessa vill man föra upp på Appendix II, dvs Cites B-listan

Mjukskalssköldpaddan, Nilssonia leithii

Förslag på att föra upp den från Appendix II till Appendix I, Cites A listan

Mjukskalssköldpaddor, Apalone spp

Denna vill man föra upp på Appendix II, dvs Cites B-listan. Utom den art som redan är Appendix I

Paddleguaner, Phrynosoma spp.

Mexico vill ha upp alla arter på Appendix II, dvs. Cites B listan

Paddleguan, Phrynosoma platyrhinos

Denna vill man i USA få upp på Appendix II, dvs. Cites B listan

Vattenagam, Physignathus cocincinus

Förslag att föra upp på Appendix II, dvs. Cites B listan

Skogssköldpaddor, Rhinoclemmys spp

Samtlig arter vill man få upp på Appendix II, dvs. Cites B listan

Mysksköldpaddorna, Staurotypus salvinii och S. triporcatus, Sternotherus spp. Kinosternon spp

Förslag att föra upp till Appendix II, dvs. Cites B listan utom Kinosternon cora och Kinosternon vogti som skall upp på Appendix I, dvs. Cites A

Hjälmgecko, Tarentola chazaliae

Denna vill man föra upp på Appendix II, dvs Cites B-listan

Dvärg Blåtungad Skink, Tiliqua adelaidensis

Dessa vill man föra upp på Appendix I, dvs Cites A-listan från att inte varit listad alls.

Lemurgroda, Agalychnis lemur

Denna vill man föra upp på Appendix II, dvs Cites B-listan

Kärrsköldpaddorna, Graptemys barbouri, G.ernsti, G.gibbonsi, G.peariensis samt G.pulchra

Denna vill man föra upp på Appendix II, dvs Cites B-listan

Dossköldpaddan, Cuora galbifrons

Denna vill man föra upp från Appendix II, dvs Cites B-listan till Appendix I

Geckon, Cyrtodactylus jeyporensis

Denna vill man föra upp på Appendix II, dvs Cites B-listan

Skogsskallerorm, Crotalus horridus

Denna vill man föra upp på Appendix II, dvs Cites B-listan

Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att få ett uppfödarbevis på alla djur ni köper, listade eller ej. En dag kliver de upp på listan och då är det pappret guld värt.

 

Ytterligare ett ärende ligger på tapeten. Vår myndighet Jordbruksverket har kommit med ett förslag på höjda avgifter för ett Citesintyg med hissnande 157 %. Så ett intyg vill de nu ska kosta över 1000 kr, detta för att täcka sina kostnader. 

Vi har förstås svarat negativt på det förslaget mest på grund av att SJV efter vissa omorganisationer inte fungerar som det ska vare sig digitalt (hemsidan) eller skriftligt via mail. Kan man inte svara korrekt på frågor gällande importer av vare sig Citesdjur eller ej listade som beslutande myndighet i dessa ärenden, och har handledningstider på ibland över 3 månader finner vi ingen logik i höjda avgifter, speciellt som det i övriga EU är många gånger väsentligt billigare. I Tyskland 15 € inklusive chip tex.

                                            Eder Ordförande

                                           Magnus Forsberg