Dalarna

DHFloggan-011

Dalarnas Herpetologiska Förening (DHF)

c/o Hakanen
Mjälgavägen 61
784 37 BORLÄNGE
Ordförande:
Dan Westman
Kontaktpersoner:
Robert Eliassen tel. 073-9704504 Robeliassen89@Gmail.com
Plusgiro: 646 16 53-5
E-post: Dalaherp@gmail.com
Hemsida: www.dhf-herp.se