Föreningar

Här kan du hitta de olika
föreningarnas kontaktuppgifter
Om du vill bli medlem bör du välja den som ligger närmast dig geografiskt, eller den som ligger närmast dig intressemässigt.

Behöver du fråga någon – ring till kontaktpersonen.

Medlemsavgiften 280 kr betalar du lämpligen in via postgiro.

Är informationen om din lokalförening felaktig?
Skicka uppdateringar till webmaster@shr-herp.com