Jordbruksverket ser över L80

Det pågår ett arbete där Jordbruksverket ser över och omarbetar L80 (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby), de regelverk som styr rätt mycket av vår terrariehobby. Jordbruksverket har tillsatt en samrådsgrupp där bland annat representanter från tre djurrättsorganisationer ingår, men gruppen saknar representanter från vår hobby.

Vi i SHR, Sveriges herpetologiska riksförening, kommer att försöka påverka resultatet av Jordbruksverkets arbete i en riktning som är bra för både djuren och vår hobby. Nuvarande regelverk har sina brister, vår förhoppning är att kommande föreskrift ska bli bättre. Samtidigt vill vi bevaka och påverka för att inte kommande regelverk ska bli svårbegripligt, motsägelsefullt, begränsande eller svårt att efterleva. Vi hoppas helt enkelt att vi kan få hjälpa till att ta fram en föreskrift som

*verkar för djurens bästa

*är lättförståelig och tydlig

*är konsekvent och går att efterleva

*inte har en onödigt begränsande påverkan på vår hobby

I nuläget diskuteras bland annat införande av en positiv lista (Lista på arter man får ha som husdjur, arter som inte finns med på listan blir olagliga att ha som husdjur. Erfarenheten säger att en sådan lista blir väldigt kort, vilket innebär att artrikedomen i hobbyn blir försvinnande liten.) och eventuellt förbud av att hålla nattaktiva djur som husdjur. Bägge förslag har, enligt oss, en starkt begränsande påverkan på vår hobby.

SHR vill med detta inlägg inte bara berätta vad vi tänkte jobba med under året. Vi vill även uppmana dig att bli medlem i en herpetologisk förening. Vi i SHR får ibland känslan av att det från myndighetshåll är lätt att ignorera en såpass liten förening som vi är. Varför ska en myndighet bjuda in oss till samtal när man istället kan prata med djurrättsorganisationer med många gånger fler medlemmar?

Med fler medlemmar skulle vi kanske ha en åsikt som väger tyngre? Vi försöker göra vår röst hörd, men vi är en mycket liten förening. Hobbyn att hålla exotiska djur i terrarium är större än någonsin, men föreningen som värnar om vår hobby krymper. Vore vi fler skulle vi höras bättre. Samtidigt som vår hobby har vuxit har krafterna som vill begränsa oss vuxit sig starkare. Ska vår hobby ha en framtid behövs en organisation som bevakar dina intressen. I nuvarande diskussioner i Jordbruksverkets samrådsgrupp finns det ingen som bevakar dina intressen, det vill Sveriges Herpetologiska Riksförening ändra på.

Man behöver inte hålla med om allt vår förening står för eller tycka om alla nuvarande medlemmar. Men eftersom du naturligtvis uppskattar din hobby stöttar du dig själv och ditt fritidsintresse med ett medlemskap. På köpet kan du få lära känna en massa fantastiska människor med gedigen kunskap, delta i våra trevliga aktiviteter och med jämna mellanrum hämta vår medlemstidning i postlådan. Medlemskap får du genom att gå med i en lokalförening som är knuten till SHR. 

Hjälp mig sprida ordet!

Med vänlig hälsning Rickard Ljunggren

vice ordförande i SHR

ordförande Skånes Herpetologiska Förening