Skåne

skhf

Skånes Herpetologiska Förening (SkHF)

c/o Albinson
Lunnarp, Nybo gård
273 96 Tomelilla
Ordförande:
Mats Berg
Postgiro: 24 99 02-8
E-post: matsberg-_-@hotmail.com
Hemsida: www.skhf-herp.com