Skåne

skhf

Skånes Herpetologiska Förening (SkHF)

  c/o Dennis Sjöberg
Grangatan 2
267 75 Ekeby
  Ordförande:
Rickard Ljungren
  Postgiro: 24 99 02-8
  E-post: rickard.ljungren@gronsakshallen.se
  Hemsida: skhf.webnode.se